strona główna
imprezy
działania
galeria
Kontakt

 

 

 

 

 

 

O NAS

Stowarzyszenie „Artspiracja” to organizacja pozarz±dowa maj±ca siedzibę w Olsztynie rozpoczęła działalno¶ć zebraniem 11 stycznia 2008 roku, gdzie grupa osób z Mirosławem Krzy¶ków jako inicjatorem, postanowiło założyć stowarzyszenie wspieraj±ce poczynania i pasje artystyczne jego członków. Jak sama nazwa sugeruje zajmuje się poczynaniami artystycznymi, szeroko pojętym inspirowaniem działań twórczych oraz pomocy twórcom w ich promowaniu przez prezentację ich twórczo¶ci. Członkami stowarzyszenia s± mieszkańcy Warmii i Mazur, Małopolski, Pomorza, ¦l±ska.
Naszymi głównymi celami s±: tworzenie różnorodnych możliwo¶ci,wspieranie talentów, pasji, rozwoju wyobraĽni artystycznej oraz inspirowanie działań kulturalnych o niekonwencjonalnym charakterze odbiegaj±cych od kultury masowej.
Tworz±c organizację postanowili¶my zintegrować i zaktywizować ludzi do działań na rzecz swojego ¶rodowiska lokalnego oraz prezentację lokalnych artystów poza ich miejscem zamieszkania. Zorganizowali¶my do tej pory pięć międzynarodowych konkursów na rysunek w których wzięło udział blisko 700 artystów z całego ¶wiata, cztery międzynarodowe plenery z udziałem artystów z Bułgarii, Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy. Realizowali¶my projekty z funduszy Marszałka Województwa , Starostów Powiatowych, Wójtów Gmin, Przedsiębiorstw i osób prywatnych.
2008
XX Międzynarodowy Konkurs na Rysunek po¶więcony kobiecie "Jaka bede..."- GOK Jedwabno
V Międzynarodowy Plener - Jedwabno
IX Międzynarodowa Wystawa Rysunku "Jaja z Mikołaja" – Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
2009
XXI Międzynarodowy Konkurs na Rysunek po¶więcony kobiecie "Jaka bede..."- Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
VI Międzynarodowy Plener - Jedwabno
"Jaka bede... dozwolona od lat 18" pokonkursowa wystawa rysunku – Galeria Klubu Delta - Szczecin
"HANDEL, HANDEL...PIENIˇDZE" wystawa Rysunku Mirosława Krzy¶ków Galeria
"SYNAGOGA" – Barczewo
Krzysztof Toboła po¶miertna ekspozycja prac - Kętrzyn „Trops”
X Międzynarodowa Wystawa Rysunku "Jaja z Mikołaja" – Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
2010
XXII Międzynarodowy Konkurs na Rysunek po¶więcony kobiecie "Jaka bede..."- Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
VII Międzynarodowego Pleneru Rysunku "Grunwald w Karykaturze" oraz "Twórcy dla Twórcy Roty" – Jedwabno – Barczewo
Wystawa retrospektywna 2004-2009 "Jaka bede... może klasyczna" - Centrum Kultury i Promocji - Barczewo.
XI Międzynarodowa Wystawa Rysunku "Jaja z Mikołaja" – Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
2011
XXIII Międzynarodowy Konkurs na Rysunek po¶więcony kobiecie "Jaka bede..."- Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
XIII Międzynarodowa Wystawa Rysunku "Jaja z Mikołaja" – Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
2012
XXIV Międzynarodowy Konkurs na Rysunek po¶więcony kobiecie "Jaka bede..."- Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
Ryszard Grazda - Rzeczywisto¶ć przesunięta ... prace inspirowane i wyznaczaj±ce nowe tropy interpretacyjne twórczo¶ci Brunona Schulza. - Galeria Sztuki „Synagoga” - Barczewo
2013
Olsztyniacy wg. M. Krzy¶ków - Wystawa karykatur – Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
Cykl imprez na rzecz Wojtka Włodarczyka – Aquasfera - Miejski O¶rodek Kultury – Muzeum Sportu - HWS „Urania” - Olsztyn
2014
Olsztyniacy wg. M. Krzy¶ków - Wystawa karykatur – Galeria Satyry „Klub u Artystów” - Olsztyn
Wystawa prac Mirosława Krzy¶ków „Sztuka u Seniorów” - Galeria DPS Praska 25 – Kraków
2015
Otwarcie Autorskiej Galerii Mirosława Krzy¶ków – Centrum Zdrowia Twój Partner – Reszel
„200 rocznica urodzin ¶w. Jana Bosco „ wystawa prac - Galeria Teatralna (pod ko¶ciołem pw. MB Wspomożenia Wiernych) w Krakowie
"¦WIĘTY U¦MIECHNIĘTY 200 rocznica urodzin ¶w. Jana Boscco - ASP na Zasolu "Galeria pod Aniołkiem" – O¶więcim.
PORTRETY GRAZDA - Galeria Sztuki „Synagoga” - Barczewo
2016
Prelekcja i wystawa prac Mirosława Krzy¶ków - ZSB Olsztyniacy
Projekt Brama Ziemi-Ziemia bram 2016 – współorganizacja – Galeria Stodoła – Szumiłowo
„Kilka Widoczków” wystawa grafiki Mirosława Krzy¶ków – PDK „Czerwony Tulipan” - Kętrzyn
2017
GRAZDA I JEGO FASCYNACJE - PDK „Czerwony Tulipan” - Kętrzyn
"Reszel i inne miejsce" - Wystawa grafiki Mirosława Krzy¶ków - Centrum Zdrowia Twój Partner – Reszel
Międzynarodowy Plener Malarski - Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego – współorganizacja – Starostwo Powiatowe – PDK „Czerwony Tulipan” Kętrzyn
"Nowe portrety" Ryszard Grazda – Galeria Miejska – Bisztynek
WYSTAWA „¦LIPA KURKA” - Sławomir Łuczyński - PDK „Czerwony Tulipan” Kętrzyn
2018
4 maja 2018 r. /13.07.2018/
Galeria PDK "Czerwony Tulipan" w Kętrzynie IX Majówka Artystyczna Grupy Twórców Złota Linia.
8 - 16 czerwca 2018 r.- Reszel Międzynarodowy Plener Malarski Terapia Sztuk± "Gdy kończy sie młodo¶c"
2019
Luty - Marzec 2019 r.- Olsztyn "Moje WMiejscówki" - wystawa grafiki Mirosława Krzy¶ków Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie
Maj - Czerwiec 2019 r.- Dobczyce X Majówka Grupy Twórców "Złota Linia"

7 - 14 wrze¶nia 2019 r.- Reszel II Międzynarodowy Plener Terapia Sztuk± "Pokoloruj szaro¶ć "
2020
23-29 czerwiec 2020 r.- Kętrzyn Przestworza Sztuki - Ptaki Mazurzaki Mirosław Krzy¶ków
6 -16 sierpień 2020r.- Reszel III Międzynarodowy Plener Terapia Sztuk±
2021
Lipiec 2021 I Dni Gminy Bisztynek "Ptaki Mazurzaki " wystawa w przestrzeni miejskiej
6 -16 sierpień 2021r.- Reszel IV Międzynarodowy Plener Terapia Sztuk±
2021
1-2 maj 2022 Bisztynek XI Majówka Artystyczna Grupy Twórców "Złota Linia"
1-3 lipca 2022 roku Bisztynek "Szkice i notatki" Wystawa prac plastycznych Marcina Barańskiego

Stowarzyszenie
"Artspiracja"

10-035 Olsztyn ul. Kołł±taja 20
KRS: 0000300830
NIP: 739 368 0431
REGON:280287332

KONTO :
Bank Gospodarki Żywno¶ciowej S.A. 27203000451110000002702330Design(C) 2009 by MIK