strona główna
  imprezy
  Kontakt

 

 

Projekt Brama Ziemi-Ziemia bram 2016
5 czerwca 2016 r.

Szumiłowo

BRAMY ZIEMI-ZIEMIA BRAM
OGRÓD, POLE, LAS - WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ


multimedialny projekt ekologiczny i wystawa sztuki arteko
malarstwo - muzyka - rzeźba - obiekty - grafika - video - performance

Artyści biorący udział w projekcie: RYSZARD GRAZDA, ANDRZEJ KORZEC, MIROSŁAW KRZYŚKÓW, JANUSZ PLOTA, MICHAŁ SĘCZAWA, WOJCIECH SĘCZAWA
oraz Akademicki Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych Akademii Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Maestro TADEUSZA KASSAKA w składzie:
Damian Dampc, Miłosz Kamiński-Kaczmar, Marcin Malesa, Maksymilian Pabjańczyk, Jakub Szynal - trąbki
Michał Dziedzic, Krzysztof Landowski, Daniel Lityński, Karolina Wawryniuk - waltornie
Kamil Chojna, Michał Czura, Kamil Gibowski, Krzysztof Gudelun, Tomasz Szymański, Mikołaj Zieliński, Iwona Zimnicka – puzony
Alan Lachowicz – tuba
Arkadiusz Skotnicki (gościnnie) – perkusja
Tadeusz Kassak – fortepian, puzon, aranżacje, przygotowanie zespołu

Idea Projektu: Grzegorz Jarzyński - Janusz Plota
Kurator Projektu: Janusz Plota

Kronika Matki Ziemi jest dla nas probierzem porozumienia ze światem przyrody i próbą odczytania jej długiej historii. Galeria Stodoła Szumiłowo w roku 2016 odkrywa warstwę humusu, czyli wszystko to, co zapisała Ziemia radzyńska.

Materia Ziemi, często jest już rozproszonym tworzywem historyczno-geologicznym, warstwa humusoidalna tworzy raczej zakodowane memento. Kto zadaje mądre pytania Ziemi, ten nie błądzi w domysłach określenia jej miejsca, znaczenia dla nas, dla ludzi, korzystających z wszechogarniającej mocy natury? Z tą wiedzą o Ziemi radzyńskiej twórca idei Galerii Grzegorz Jarzyński otworzył kolejny projekt paraekologiczny w Galerii Stodoła Szumiłowo. Projekt Bram Ziemi został określony przez kuratora Projektu 2016 Janusza Plotę, jako transarchetypiczna droga tlenu - czyli pomost łączący poprzednie bienalne edycje z podskórną tkanką pola i ogrodu. Całość projektu 2016 pilotuje marketingowo Ewa Szumlak digitalizując i określając wszystkie propozycje okołoszumiłowskie.

Projekt 2016 zakłada ideę utworzenia centrum kultury i sztuki na pięknej prowincji. Właśnie tam, gdzie są odbiorcy sztuki, miejsce narodzenia się idei, gdzie funkcjonuje galeria sztuki nowoczesnej z kolekcją sztuki parkowej.

Bramy Ziemi - kilkupiętrowe obiekty budowane z warstw ziemi, gliny, piasku, drewna, wikliny i owoców lasu, to nawiązanie do dawnych fabryk ceramicznych, które były ośrodkami rozwoju tych miejsc. Humanistyczny charakter kolejnego festiwalu kultury i sztuki to sięganie do lokalnej pamięci i aktywnej wrażliwości w obszarze kultury. Ziemia radzyńska - to wspaniałe zabytki z zamkiem radzyńskim, kościołem św. Anny, historią Towarzystwa Jaszczurczego. Magiczne miejsce pobudza wrażliwość wszystkich ludzi aktywnych, którzy włączają się do budowy obiektów, słuchają odczytów, rejestrują dźwięki przyrody-muzyki, czytają, analizują i kontestują. Projekt przy współpracy z Adamem Olejnikiem zaprosił do udziału wszystkich okolicznych mieszkańców poczynając od dzieci i ich rodziców - poprzez warsztaty szkolne, realizacje kompozycji przestrzennych i stałych - do partycypacji i współudziału. Wykorzystanie potencjału i samorealizacji mieszkańców-to kreowanie nowych potrzeb kulturalnych i realizacji ukrytych ideałów kulturotwórczych.

W warsztatach wiosennych artyści projektu 2016 zaproponowali uczestnikom zajęć szkolnych szukanie nowych dróg plastycznych, podczas warsztatów letnich szukanie rozwiązań intuicyjnych i obserwacyjnych. Do realizacji obiektów przestrzennych obok artystów, rodzin artystów, niezależnych wolontariuszy zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy.
Kultura i sztuka w przestrzeni jest swoistą lekcją historii o dawnych tradycjach Ziemi radzyńskiej, szkołą pokory na polu, galerią sztuki w lesie i transarchetypiczną lekturą w ogrodzie wspólnego dziedzictwa. Projekty kultury i sztuki Galerii Stodoła Szumiłowo z akcentem ekologicznym stają się jednym z ciekawszych realizacji ekoartu w regionie i kraju. Fenomen projektów polega na tym, że działania nowoczesne i performatywne są już rozpoznawane i rozumiane.


 


Design(C) 2014 by MIK