strona główna
  imprezy
  Kontakt

 

 

WYSTAWA „¦LIPA KURKA”
Sławomir Łuczyński
Sławomir Łuczyński rysownik, karykaturzysta i ilustrator. Jego rysunki publikowane były m.in. przez „Szpilki”,
„NIE”, „Twój Dobry Humor”, „Nad Wart±”, „Karuzelę”, „Angorę”, „Wprost”, „Przegl±d Tygodniowy”,
„Nowe Życie Pabianic”, Magazyn „Sezon”, „Obserwatora” (Londyn), „Głos Florydy”.
Rysunki Sławomira Łuczyńskiego cechuj± się charakterystycznym stylem: solidne warsztatowe rzemiosło służy rubasznemu, nieco czarnemu, a nawet makabrycznemu humorowi. Nierzadkie s± motywy ¶mierci,
staro¶ci i choroby, co nie od razu kojarzy się z satyr±. Łuczyński oswaja horror ostateczno¶ci i wyzwala ¶miech.
Innym gatunkiem uprawianym przez rysownika jest satyra obyczajowa, której celem jest polityka, mechanizmy władzy, codzienno¶ć małżeństwa, pijaństwo. W nurcie rysunku Łuczyńskiego s± też pozostaj±ce w pamięci prace przypominaj±ce obrazy surrealistów.
Sławomir Łuczyński w latach 1982–1983 był współpracownikiem podziemnego wydawnictwa „Pro Patria” w Pabianicach, autorem rysunków i linorytów wykonywanych na matrycach białkowych; drukarzem pism podziemnych „CDN”, „Metod”, „Trybuna”, ulotek i plakatów. W 1982 był współorganizatorem i uczestnikiem akcji ulotkowych w tramwajach na trasie Pabianice-ŁódĽ i poci±gach Sieradz-Łowicz, niszczenia plakatów WRON oraz współorganizatorem akcji umieszczenia na cmentarzu w Pabianicach flagi „S” i tabliczki upamiętniaj±cej ofiary stanu wojennego. W 1983 zorganizował przemyt aparatu fotograficznego do Zakładu Karnego w Hrubieszowie, którym Zbigniew Libera zrobił zdjęcia więĽniów na spacerniaku.

info foto 


Design(C) 2018 by MIK