strona główna
  imprezy
  Kontakt

 

 Międzynarodowy Plener Malarski
Terapia Sztuk±

"Gdy kończy sie młodo¶c"

Uczestnicy Pleneru Terapia Sztuk± Reszel czerwiec 2018

1.Dorota Chwałek – Gubin
2.Andrzej Ciepłucha – Kraków
3.Vitalii Fedorenko – Ukraina
4.Artur Galicki – Reszel
5.Ryszard Grazda – Kraków
6.Mirosław Krzy¶ków – Kętrzyn
7.Sławomir Łuczyński – Pabianice
8.Sławomir Mankiewicz – Męcikał
9.Andreas Malecki – Gerlic Niemcy
10.Ewa Palarczyk – Lidzbark Warmiński
11.Marcin „Yperyt” Przydatek - Szczecin

W trakcie pleneru oprócz normalnych zajęć i uwieczniania piękna ziemi Warmińsko – Mazurskiej uczestnicy odwiedzali pensjonariuszy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu, przeprowadzaj±c liczne akcje artystyczne. Terapia humorem pozwoliła uczestnikom na odrobinę inne i ciekawsze spojrzenie na personel placówki. Pokazali¶my , że malowanie obrazów nie wymaga wielkiej wiedzy i wystarczy trochę chęci i przełamania uprzedzeń, aby wykonać ciekaw± pracę. Zmiana otoczenia to forma polepszenia samopoczucia, zacz±tek nowej galerii na korytarzu i „Ptaki Mazurzaki” w przestrzeni znacznie się do tego przyczyniły. Zakończenie pleneru i wystawa poplenerowa odbyło się na Zamku w Reszlu w trakcie konferencji „Gdy kończy się młodo¶ć”.
Arteterapia
Zgodnie z definicj± Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art Therapists (BAAT) arteterapia jest form± psychoterapii (art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspieraj±cym ¶rodowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mog± być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudno¶ci. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jako¶ci życia.

Czerwiec 2018


 


Design(C) 2014 by MIK