strona główna
  imprezy
  Kontakt

 

 Uczestnicy
II Międzynarodowego Pleneru Terapia Sztuk± - Reszel wrzesień 2019

1.Ryszard Grazda – Polska
2.Vitalii Fedorenko – Ukraina
3. Mirosław Krzy¶ków - Polska
4. Oleksandra Lenyk - Ukraina
5. Krzysztof Ludwin – Polska
6. Sławomir Łuczyński – Polska
7. Andreas Andy Małecki – Niemcy
8. Bohdan Szatkowski – Polska
9. Michalina Zyga - Polska
Koordynator projektu Katarzyna ¦limak-Duda
Komisarz pleneru Mirosław Krzy¶ków

W trakcie pleneru oprócz normalnych zajęć i uwieczniania piękna ziemi Warmińsko – Mazurskiej uczestnicy odwiedzali pensjonariuszy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu, przeprowadzaj±c liczne akcje artystyczne. Terapia humorem pozwoliła uczestnikom na odrobinę inne i ciekawsze spojrzenie na personel placówki. Pokazali¶my , że malowanie obrazów nie wymaga wielkiej wiedzy i wystarczy trochę chęci i przełamania uprzedzeń, aby wykonać ciekaw± pracę. Zmiana otoczenia to forma polepszenia samopoczucia, zacz±tek nowej galerii na korytarzu i „Ptaki Mazurzaki” w przestrzeni znacznie się do tego przyczyniły. Zakończenie pleneru i wystawa poplenerowa odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Reszlu
Arteterapia
Zgodnie z definicj± Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art Therapists (BAAT) arteterapia jest form± psychoterapii (art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspieraj±cym ¶rodowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mog± być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudno¶ci. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jako¶ci życia.

Wrzesień 2019


od lewej (góra) Oleksandra Lenyk - Ukraina,Bohdan Szatkowski – Polska,Michalina Zyga - Polska
od lewej (dół) Andreas Andy Małecki – Niemcy, Sławomir Łuczyński – Polska, Krzysztof Ludwin – Polska, Ryszard Grazda – Polska, Mirosław Krzy¶ków - Polska, Vitalii Fedorenko – Ukraina
 


Design(C) 2019 by MIK